تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین شکرایی
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی لیا

کلید واژه‌ها  

تولید ورق فوم، فوم های بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه