تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود علی فاطمی
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی لیا

کلید واژه‌ها  

تولید مقوای تست شده و رول از بازیافت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه