تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبداله میرزا صفی
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی خرمشهر

کلید واژه‌ها  

بسته‌بندی خرما

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه