تلفن اصلی:
+98 (641) 2220455
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2220455
فکس 2220455
تلفن کارخانه 41719-39744 (0641) و 1-6264590 (0641)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی دزفول 1

کلید واژه‌ها  

تولید نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه