تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعودینژاد
تلفن کارخانه 22641 (0641)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی دزفول 1

کلید واژه‌ها   

تولید خمیر کاغذ و مقوا از ضایعات کشاورزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه