تلفن اصلی:
+98 (142) 6290008
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن محمدیان روشن
تلفن‌های دیگر 6290008
فکس 6290008
آدرس پستی

خیابان شهدا، جاده احمدآباد، شهرک صنعتی رودسر

کلید واژه‌ها  

تولیدکننده قوطی کنسرو 200 و 300 گرمی به صورت گرد و کششی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه