تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امر ا... حمیدی
تلفن کارخانه 2224987 (0741)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی شماره 1(بلکو

ساخت مقوای فشرده و بازیافتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه