تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید علی بیگ
تلفن کارخانه 2773118 (0262)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان دکتر حسابی غربی، چهارراه سوم، خیابان گلشن دوم، خیابان گلبن دوم، قطعه 1692

کلید واژه‌ها   

تولید انواع چسب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه