تلفن اصلی:
+98 (21) 88879490
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن یوسفی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88879489/ 88879486
فکس +98 (21) 88879979
آدرس پستی

تهران، خیابان ولیعصر ، پایین تر از توانیر،
شماره 2301 (ساختمان راهیان) ، طبقه 4

کد پستی 1516743316
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.parsparand.com

ساخت قالب قطعات بادی و تزریقی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه