تلفن اصلی:
+98 (21) 33913471
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرج الله درویش پرور
تلفن‌های دیگر 33913471 / 33945693
فکس 33913471 / 33945693
آدرس پستی

خیابان منوچهری، چهارراه کنت، ساختمان درافشان، طبقه همکف

قالب تیغ و تا (دایکات)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه