تلفن اصلی:
+98 (21) 55009962
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسلم ابراهیم‌نژاد
تلفن‌های دیگر 55009962 / 55518475
فکس 55009962 / 55518475
آدرس پستی

اتوبان بهشت‌زهرا، صالح آباد غربی، خیابان شهید کلهر، خیابان خورسندی، کوچه موتورآب، پلاک 16

تولید کیسه پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه