تلفن اصلی:
+98 (21) 77349204
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد طاهری
تلفن‌های دیگر 77349204 / 77339889
فکس 77349204 / 77339889
آدرس پستی

جاده آبعلی (دماوند)، خیابان سازمان آب، پلاک 6

کلید واژه‌ها  

تولید پاکت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه