تلفن اصلی:
+98 (21) 55307858
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا طلوع‌منش
فکس +98 (21) 55307858
آدرس پستی

خیابان خزانه بخارایی، باغ آذری، خیابان علی ظریف، پلاک 82

ساخت پاکت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه