تلفن اصلی:
+98 (21) 77354293
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید احمد امامی
آدرس پستی

جاده آبعلی، مقابل خیابان جشنواره، جنب کش‌بافی کاوه، کوچه کاوه، پلاک 231

تولید پاکت فریزر و نایلکس و کیسه زباله

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه