تلفن اصلی:
+98 (21) 55623276
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید صابری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55899832
آدرس پستی

تهران ، بازار بین الحرمین، پاساژ جواهریان، طبقه دوم، پلاک 48

ساخت پاکت و پوشه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه