تلفن اصلی:
+98 (21) 88730286
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالرضا پورحسینی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88505081
فکس +98 (21) 88734564
آدرس پستی

خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شانزدهم، شماره 6

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.irsaco.com
تلفن کارخانه +98 (282) 2225337
فکس کارخانه +98 (282) 2222538
آدرس کارخانه

: قزوین‌ - شهر صنعتی البرز- خ حکمت 6- روبروی کارخانه قوه پارس

تولید پاکت و کیسه مصنوعات کاغذی (سیمان و گچ و مواد غذایی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه