تلفن اصلی:
+98 (21) 66435271
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمرتضی محور جعفری
تلفن‌های دیگر 66435271 / 66922248
فکس 66435271 / 66922248
آدرس پستی

خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، شماره 169، طبقه همکف

تولید قفسه بندی و تجهیزات انبار


شرکت‌های مشابه