تلفن اصلی:
+98 (21) 66705414
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غلامرضا صبوری
تلفن‌های دیگر 66705414 / 66701697 / 66703900
فکس 66705414 / 66701697 / 66703900
آدرس پستی

خیابان حافظ جنوبی، مقابل ساختمان اوراق بورس بهادار، کوچه سیمین، کوچه زیبای جنوبی، پلاک 32

چاپ و تیغ زنی برچسب


شرکت‌های مشابه