تلفن اصلی:
+98 (21) 33177490
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسحق مقیمی
تلفن‌های دیگر 33177490
فکس 33177490
آدرس پستی

خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، نبش پل دوم، پلاک 483/1

چاپ کاغذ و مقوا و انتشارات


شرکت‌های مشابه