تلفن اصلی:
+98 (21) 77500686
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهمن احمدی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77535121
فکس +98 (21) 77668607
آدرس پستی

خیابان شریعتی، روبروی خیابان بهار شیراز، بالاتر از سازمان اداره برق، پلاک 435، طبقه زیرین

چاپ و ورنی UV، چاپ برچسب


شرکت‌های مشابه