تلفن اصلی:
+98 (21) 88535244 ~ 8
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید علیرضایی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88739834
فکس +98 (21) 88730265
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شانزدهم، شماره 2

پست الکترونیک [email protected]

واردات ماشین‌آلات و تجهیزات چاپ و پیش از چاپ آفست و فلکسو، نماینده شرکتهای KBA و Creo

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه