تلفن اصلی:
+98 (21) 77522252
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد ابوالحسنی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77536355/
فکس 77522252 / 77647269
آدرس پستی

خیابان انقلاب، بین پیچ شمیران و پل چوبی، ابتدای خیابان صفیعلیشاه، از سمت انقلاب، پلاک 1، طبقه دوم

کد پستی 1149614863
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.tppa.ir

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه