تلفن اصلی:
+98 (21) 88805070
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن بختیاری
تلفن‌های دیگر 88805070
فکس 88805070
آدرس پستی

خیابان سپهبد قرنی، روبروی بانک مسکن، شماره 36

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

ساخت کلیشه‌های فلکسو به طریقه دیجیتال و آنالوگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه