تلفن اصلی:
+98 (35) 36269218
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هدایت زارع شوازی
فکس 6269218
آدرس پستی

یزد - شهرک صنعتی خزر آباد، فاز 2 بلوار اقاقیا خ. زیتون صنایع پلاستیک سازی گلهای زرین

موبایل پاسخگو +98 (913) 1515325
تلفن کارخانه +98 (35) 37222207
فکس کارخانه +98 (35) 37222207
آدرس کارخانه

یزد - شهرک صنعتی خزر آباد، فاز 2 بلوار اقاقیا خ. زیتون صنایع پلاستیک سازی گلهای زرین

تولید نایلون (از عرض 1 تا 6 متر)، تولید نایلکس شفاف، تولید نایلکس دو رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه