تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیاوش امیری
تلفن کارخانه 6-5413964 و 14-5410010 (0511)
فکس کارخانه 5413966 (0511)
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش جنوبی، خیابان دوم، قطعه سمت راست

کلید واژه‌ها  

تولید، طراحی، فونتاژ،‌ بسته‌بندی پسته، خندان کردن پسته، درجه بندی پسته، برگه میوه جات، اسلایس میوه، بسته‌بندی میوه و سبزیجات خشک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه