تلفن اصلی:
+98 (21) 66941199
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید صنعتی
فکس +98 (21) 66940099
آدرس پستی

تهران - خیابان فاطمی غربی - کوچه پروین - شماره 5

کد پستی 1418635842
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.raziglass.com
تلفن کارخانه +98(28)35270089-94
آدرس کارخانه

تاکستان ـ سه راهي زنجان همدان، مجتمع صنعتي تاکستان

تولید انواع شیشه های دارویی و غذایی بصورت شفاف و رنگی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه