تلفن اصلی:
+98 (21) 33903879
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید اژدری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 33954173 / 33927695
فکس +98 (21) 33954175
آدرس پستی

خ فردوسی، مقابل سرهنگ سخایی پلاک: 149

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.sparksign.com/

واردات برچسب (اورافل)
انواع برچسب، 
دستگاههای کاتر پیلار و چاپ دیجیتال، 
خدمات چاپ دیجیتال و برش برچسب

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه