تلفن اصلی:
+98 (21) 33114398
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 33114398 / 33914425
فکس 33114398 / 33914425
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، خیابان پامنار، جنب بانک ملت شمالی

کلید واژه‌ها  

فروش لفاف بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه