تلفن اصلی:
+98 (21) 88023787
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88023787 / 88023123
فکس 88023787 / 88023123
آدرس پستی

میدان فاطمی، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، جنب بانک تجارت، شماره 32، واحد 7

کلید واژه‌ها  

چاپ متالایز،‌افست


شرکت‌های مشابه