تلفن اصلی:
+98 (21) 88821970
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید مهتابی نورانی
تلفن‌های دیگر 88821970 / 88828853
فکس 88821970 / 88828853
آدرس پستی

میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش هتل مرمر، کوچه کامل، بن بست زنگ، پلاک 3

چاپ روی مقوا و ساخت جعبه


شرکت‌های مشابه