تلفن اصلی:
+98 (21) 77342622
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آرمن هوسپیان
تلفن‌های دیگر 77342622
فکس 77342622
آدرس پستی

خیابان دماوند، ابتدای جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان 7 غربی، پلاک 2

کلید واژه‌ها  

تهیه و عرضه انواع گازهای مورد مصرف در بسته‌بندی میوه و…

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه