تلفن اصلی:
+98 (21) 88500935
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صمد کلاهی
تلفن‌های دیگر 88500935
فکس 88500935
آدرس پستی

خیابان هویزه، پلاک 121

کلید واژه‌ها  

نماینده کمپانی های اروپایی در زمینه وکیوم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه