تلفن اصلی:
+98 (21) 55243000
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55243000 / 55243033
فکس 55243000 / 55243033
آدرس پستی

جاده ساوه، چههاردانگه، خیابان زارع، بن بست 12 بهمن

کلید واژه‌ها  

بسته بندی گوشت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه