تلفن اصلی:
+98 (21) 88723061
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88723061 / 88725942
فکس 88723061 / 88725942
آدرس پستی

خیابان وزرا، خیابان پنجم، پلاک 25

کلید واژه‌ها   

تولید گونی پلیپروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه