تلفن اصلی:
+98 (21) 88725434
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88725435 ~ 42
فکس +98 (21) 88713487
آدرس پستی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 17، پلاک 22

کد پستی 1513833611
شخص پاسخگو امین ستارپور
موبایل پاسخگو +98 (912) 6459591
تلفن کارخانه +98 (28) 332222842
فکس کارخانه +98 (28) 332222642
آدرس کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای شمالی، حکمت 11

تولید پوکه آمپول، ویال، کارپول

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه