تلفن اصلی:
+98 (21) 77536129
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کوروش محمدباقر
تلفن‌های دیگر 77536129 / 77527074 / 77534974
فکس 77536129 / 77527074 / 77534974
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، خیابان برادران شهید قاعدی(هدایت)، پلاک 260

کلید واژه‌ها  

چاپ افست چهار و نیم ورقی چهاررنگ و تکرنگ


شرکت‌های مشابه