تلفن اصلی:
+98 (21) 88500142
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهریار فرهمند
تلفن‌های دیگر 88500142
فکس 88500142
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه 4، پلاک 11، ساختمان گیاه، طبقه همکف

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

پودرهای کربنات کلسیم، تالک، باریت، دیس پرسینگ، و غلظت‌دهنده‌های آبی آکریلیک و پلییورتان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه