تلفن اصلی:
+98 (21) 55600373
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جعفر ساعدی
فکس +98 (21) 55600373
آدرس پستی

میدان اعدام، کوچه عرب دفتر، پلاک 12

تولید انواع جعبه و کارتن 3لا،5لا، ئیفلوت و ….

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه