تلفن اصلی:
+98 (811) 2522091
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید عباس اولیایی
تلفن‌های دیگر 2522091
فکس 2522091
آدرس پستی

خیابان شهدا،‌سر‌گذر،‌مقابل کلیسا

کلید واژه‌ها   

ساخت و چاپ جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه