تلفن اصلی:
+98 (21) 66402596
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 66402596 / 66497965 / 66416377
فکس 66402596 / 66497965 / 66416377
آدرس پستی

خیابان فلسطین، پایین تر از میدان فلسطین، ساختمان 353، طبقه 5، شماره 19

کلید واژه‌ها  

رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه