تلفن اصلی:
+98 (13) 44315394 ~ 6
ارسال پیام به شرکت
فکس +98 (13) 44315393
آدرس پستی

گیلان ، صومعه‌سرا ، ضیابر ، کیلومتر 4 جاده ضیابر به پیربازار رشت

کد پستی 41118 - 43661
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.sgks.ir

کشتار و بسته‌بندی مرغ درنایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه