تلفن اصلی:
+98 (262) 3223033
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3223033
فکس 3223033
آدرس پستی

بلوار آزادگان، پشت میدان میوه و تره بار، کوی سعدی، شماره 12

تلفن کارخانه 09123146492:سرداری،09121905401:محبتی
کلید واژه‌ها  

ساخت خط کامل بسته بندی آب معدنی و مجموعه دستگاههای شستشوی ظروف ، تونلهای خشک کن، دستگاههای پرکن مایعات رقیق و غلیظ خطی و روتاری ،دستگاههای دربندی اتوماتیک ، دستگاههای برچسب چسبان با چسب سرد، نقاله های صنعتی انتقال ظروف و مواد، دستگاههای شرینکپک تمام اتوماتیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه