تلفن اصلی:
+98 (41) 36373435
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی کاویانی
فکس +98 (41) 36300236
آدرس پستی

تبریز- کیلومتر 17 جاده تهران- روبروی داروسازی دانا- کوچه انرژی ماشین

ساخت ماشین آلات چاپ فلکسو، لمینیت کمپرسی و برش.

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه