تلفن اصلی:
+98 (21) 66256525
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا یاری
تلفن‌های دیگر 66256525 / 66267925
فکس 66256525 / 66267925
آدرس پستی

برزگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان ابوسعید، پلاک118

کلید واژه‌ها   

ساخت ماشین های تزریق و بلومولدینگ در زمینه ظروفPET و پریفرم ، تولیدکننده ظروف نوشابه،دوغ،آب معدنی و شوینده و …


شرکت‌های مشابه