تلفن اصلی:
+98 (441) 3452318
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمودعلی تقیپور
تلفن‌های دیگر 3452318
فکس 3452318
آدرس پستی

خیابان برق، ساختمان شرکت توزیع برق آذربایجان غربی، اتاق 322

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی، لمینیت و جعبه‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه