تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مصطفی حیدری
تلفن کارخانه 2482299 (0122)
فکس کارخانه 2482299 (0122)
آدرس کارخانه

جاده اوجی آباد به خانه دریا، رودبار، جنب اداره مخابرات

کلید واژه‌ها    

تولید انواع فیلم و کیسه های پلی اتیلن به صورت فیلم تک لا و دو لا، انواع کیسه های نایلکس و نایلون به همراه چاپ فلکسو چهار رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه