تلفن اصلی:
+98 (31) 42290772
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس بیک زاده
فکس +98 (31) 42290642
آدرس پستی

اصفهان، ویلاشهر، خیابان قادری شمالی، نبش فرعی 107

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید

تولید شیشه های مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه