تلفن اصلی:
+98 (21) 66026432
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل گنجی
تلفن‌های دیگر 66026432 / 66026827
فکس 66026432 / 66026827
آدرس پستی

انتهی جاده قدیم کرج، سه راه کاروانسرای سنگی، امتداد کانال آب، پلاک 20، درب سبز رنگ

کلید واژه‌ها   

تولید مستربچ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه