تلفن اصلی:
+98 (121) 3246996
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اصغر رحمانی
تلفن‌های دیگر 3246996
فکس 3246996
آدرس پستی

میدان هزار سنگر، ابتدای کمر بندی تهران، 200 متر بعد از ایستگاه سواری کاری ساری

کلید واژه‌ها   

تولید انواع کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه