تلفن اصلی:
+98 (711) 6308066
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وطن ایمان
تلفن‌های دیگر 6308066
فکس 6308066
آدرس پستی

فرهنگ شهر، ایستگاه 15، کوچه 40، بن بست اول سمت راست، درب چهارم سمت چپ، پلاک 10

کلید واژه‌ها  

تولید نایلون و نایلکس، چاپ فلکسو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه